Vizyonumuz

metrelik fotokopi ile ilgili görsel sonucu

Vizyon kısa paragraflardan meydana gelir ve kurumların amaçlarını, bulunmakta oldukları yeri, yapmakta olduklarını içerir. Bu içerik, kurumların kendilerini anlatabilmeleri açısından önemlidir. 

Vizyon, bahsedilen kurumun/firmanın/topluluğun gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verir. “Amacımız nedir, nerelere gelmek istiyoruz?” gibi soruları yanıtlar.

Vizyon özellikle kurumsal kimliğin oluşturulması konusunda önemli yer tutar. 

Vizyon 2020

Okuma alışkanlığının gelişmiş ülkelere oranla çok düşük olduğu Türkiye’de kitap sevgisini ve kitaba ilgiyi arttırmak.

Bilgi dolaşımını yaygınlaştırmak.

Dünyanın sayılı zengin dillerinden biri olan ve güçlü yabancı lisanlarla rekabet edebilecek seviyedeki Türkçe’nin korunup güçlendirilmesine katkıda bulunmak.

Zengin kültür değerlerimizin korunmasına, modern kültürlerle sağlıklı ve doğal ilişkiler tesisine özen göstermek.

Türkiye’yi idrak ettiğimiz 21. yüzyılın lider ülkesi hâline getirecek donanımlı ve birikimli kuşaklar yetişmesine katkı sağlamak.

Özgür Kitabevi’ni kendi sektöründe tercih edilen ve başvurulan seçkin bir marka hâline getirmek.

Fikir ve bilginin dolaşımını yaygınlaştırmak.

Türk toplumunun ve özellikle genç kuşakların ihtiyaç duyduğu modern bilgi ve dokümanın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmak.
 
Çağdaş kitle iletişim metotlarının toplum hayatına sunduğu sınırsız imkânlardan yararlanarak Türk kültürünün binlerce yıllık birikimini kitlelere sunmak.

Vizyon 2020, yenilikçi teknoloji ve ürünler sayesinde zengin dijital deneyimlerle dolu daha iyi bir dünya oluşturma konusundaki taahüdümüzün temelini oluşturuyor.

Vizyonun amacı, sevilen bir marka, yenilikçi bir şirket ve hayranlık duyulan bir firma olmaktır. Bunun için çabalarımızı inovasyona, ortaklarımızla paylaşılan değerlere ve harika insanlarımıza ithaf ediyoruz.

Yeni iş alanlarını keşfetmek ve inovasyon tarihi boyunca yolculuğumuza devam etmek için sabırsızlanıyoruz.